undefinedundefined

Een nieuwe actieve ondernemersclub in Losser. De Losserse Ondernemers Club.


Stichting L.O.C. wil graag een netwerk creëren van en voor ondernemers en middelen beschikbaar stellen ter ondersteuning van sport en cultuur in de gemeente Losser.

Wil uw vereniging of stichting een project uitvoeren waarbij een financiële bijdrage welkom is? Vult u dan het aanvraagformulier in en stuur dit samen met een volledige begroting van het project naar Stichting LOC. U kunt gedurende het hele jaar uw aanvraag per e-mail indienen. (info@loc-losser.nl)

LOC weet wat sponsors willen, wij zijn ervan overtuigd dat er sprake moet zijn van een wisselwerking. Dus geen éénrichtingsverkeer richting de sport, maar de 'Business-to-Business' gedachte in ere houden. U betekent iets voor de sport in Losser, wij betekenen iets voor u!

Elke 1e maandagavond van de maand komt het bestuur van LOC bijeen voor een vergadering. Tijdens deze vergadering wordt de dagelijkse gang van zaken en projecten besproken.

Mocht u zaken besproken willen hebben voor de bestuursvergadering of heeft u vragen laat het ons weten via bovengenoemd mailadres.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Vincent Schreur

Vice Voorzitter: Martin Damhuis

Secretaris: Rene Bruinink

Penningmeester: Hardy Bruins

Bestuurslid: Bianca Damer